A+A-

(czytaj też

(kursy i egzaminy językowe

Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji oraz Centrum Językowe PŁ zapraszają na egzaminy języków obcych Erasmus+.

 • Zapisy odbywają się online  przez stronę CJ
 • Odpłatność za egzamin wynosi 25 zł
 • Opłaty należy dokonywać na konto CJPŁ: 84 1240 3028 1111 0010 5073 7063, tytuł wpłaty: 1001 ERASMUS + Imię i Nazwisko, dowody wpłaty należy dostarczyć na egzamin pisemny.

 

Terminy egzaminów pisemnych:

 • Język angielski
  • egzamin pisemny 05.04.2017 godz. 18:00
  • egzamin ustny 07.04.2017 godz. 13:30
 • Język francuski
  • egzamin pisemny 04.04.2017 godz. 12.00
  • egzamin ustny (termin egzaminu ustnego będzie podany na egzaminie pisemnym)
 • Język hiszpański
  • egzamin pisemny 04.04.2017 godz. 12.00
  • egzamin ustny 07.04.2017 godz. 12.15
 • Język niemiecki
  • egzamin pisemny 03.04.2017 godz. 12:00
  • egzamin ustny 04.04.2017 godz. 15:00
 • Język włoski
  • egzamin pisemny 06.04.2017 godz. 13:30
  • egzamin ustny 07.04.2017 godz. 12:00

Numery sal w których będą odbywać się egzaminy zostaną podane w terminie późniejszym.

http://cj.p.lodz.pl/index.php/pl/wspopraca-z-zagranic/erasmus/egzaminy 

 

 

Online Linguistic Support  (OLS)

Komisja Europejska uruchomiła platformę Online Linguistic Support oferującą wsparcie językowe dla Uczestników programu Erasmus+. Wsparcie jest obowiązkowe. Z obowiązku tego zwolnieni są native speakers.

Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik zobowiązany jest wypełnić test biegłości językowej on-line. Licencja na test przesłana jest Uczestnikowi za pośrednictwem Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji. Język praktyk jest wskazany przez instytucję przyjmującą w Porozumieniu o programie praktyki. Przystąpienie do testów po i przed mobilnością jest warunkiem wypłaty dofinansowania.

Po złożeniu pierwszego egzaminu językowego on-line Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji licencję na uczestnictwo w kursie on-line z języka, z którego zdawał egzamin. Kurs nie jest obowiązkowy, jednakże w przypadku podjęcia przez uczestnika decyzji o przystąpieniu do niego, Uczestnik powinien uczynić to niezwłocznie po otrzymaniu licencji.

 

 

 

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 631 28 89 - praktyki
tel. (+48 42) 631 28 57 - studia
tel. (+48 42) 631 28 55 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pon–wt: 9–11; 12-14
śr: 14-16
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11

Więcej informacji w kontakcie »