A+A-

(czytaj też

(kursy i egzaminy językowe

Centrum Językowe PŁ wspólnie z Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ serdecznie zapraszają wszystkich studentów do udziału w kursach językowych Erasmus+.

Są to kursy przygotowujące do egzaminu językowego na wyjazd na studia/praktyki programu Erasmus+ (B1/B2).

  • Zapisy na kursy odbywają się on-line przez stronę Centrum Językowego PŁ do 5.11.2017
  • Zajęcia obejmują 45 godzin lekcyjnych (dla grup 3-5 osobowych 30 godzin)
  • Zajęcia trwają od 20.11.2017 do 20.02.2018
  • Odpłatność ( kurs + egzamin) wynosi 100 zł (również dla grup 3 – 5 osobowych)
  • Egzaminy odbędą się w tygodniu 26.02.2018 – 2.03.2018
  • Opłatę należy dokonywać na konto Politechniki Łódzkiej: 92124030281111001057421480
  • Termin zajęć zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym 13.11.2017 godz. 17.30

Dowody wpłaty należy dostarczyć lektorowi na pierwszych zajęciach.

Serdecznie zapraszamy!

 

http://cj.p.lodz.pl/index.php/pl/component/content/article/1-latest-news/1921-kursy-jzykowe-erasmus

 

 

Online Linguistic Support  (OLS)

Komisja Europejska uruchomiła platformę Online Linguistic Support oferującą wsparcie językowe dla Uczestników programu Erasmus+. Wsparcie jest obowiązkowe. Z obowiązku tego zwolnieni są native speakers.

Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik zobowiązany jest wypełnić test biegłości językowej on-line. Licencja na test przesłana jest Uczestnikowi za pośrednictwem Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji. Język praktyk jest wskazany przez instytucję przyjmującą w Porozumieniu o programie praktyki. Przystąpienie do testów po i przed mobilnością jest warunkiem wypłaty dofinansowania.

Po złożeniu pierwszego egzaminu językowego on-line Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem Sekcji Umiędzynarodowienia Edukacji licencję na uczestnictwo w kursie on-line z języka, z którego zdawał egzamin. Kurs nie jest obowiązkowy, jednakże w przypadku podjęcia przez uczestnika decyzji o przystąpieniu do niego, Uczestnik powinien uczynić to niezwłocznie po otrzymaniu licencji.

 

 

 

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14