A+A-

(czytaj też

(dokumenty do pobrania

alt

STUDENCI

KARTA STUDENTA ERASMUSA+


Kilka wskazówek "Jak znaleźć praktykę" 


I. Dokumenty do złożenia w czasie 
REKRUTACJI na wyjazd na praktykę


a. podanie studenta o zgodę na wyjazd lub podanie doktoranta o zgodę na wyjazd
 

bformularz zgłoszeniowy


c
. list motywacyjny 


d. porozumienie o programie praktyki

dokument złożony z podpisem studenta i instytucji przyjmującej ( str.1-3 "before the mobility")


ecv w formacie europass

f. zaświadczenie potwierdzające znajomość języka min. na poziomie B1II. Dokumenty do złożenia przed wyjazdem na stypendium po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu się do programu:

aoświadczenie o numerze konta


b. potwierdzenie ubezpieczenia - oryginał i kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz oryginał i kopia OC i NW.

c. wskazówki - testy i kursy OLS(Online Linguistic Support)

 

III. Dokumenty do złożenia w przypadku zgłoszenia ZMIAN w czasie praktyki (zmiana okresu pobytu i/lub zmiana programu praktyki)

 

a. podanie o przedłużenie praktyki

b. porozumienie o programie praktyki - (str. 4 during the mobility)

 

IV. Dokumenty do złożenia celem ROZLICZENIA pobytu na stypendium - w terminie do 14 dni od zakończenia praktyki


a
. porozumienie o programie praktyki 

instytucja przyjmująca wypełnia "traineeship certificate" (str. 5-6 after the mobility) 


b
. sprawozdanie dla Wydziałowego Koordynatora podpisane przez opiekuna w instytucji przyjmującej


c
. ankieta stypendysty w systemie Mobility Tool. Student otrzyma mail z linkiem do wypełnienia ankiety.


d.
test językowy na platformie Online Linguistic Support


IV. KOORDYNATORZY

protokół kwalifikacyjny

dokument o uznaniu praktyk

 

V. FIRMY ZAGRANICZNE

ulotka w języku angielskim
opracowana przez SUE PŁ 

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Umiędzynarodowienia Edukacji

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 631 28 89 - praktyki
tel. (+48 42) 631 28 57 - studia
tel. (+48 42) 631 28 55 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pon–wt: 9–11; 12-14
śr: 14-16
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11

Więcej informacji w kontakcie »